Fripost – den fria e-postföreningen

Teknologi är inte och har aldrig varit någonting neutralt. På Internet koncentreras makten alltmer i händerna på ett fåtal. Många servrar och stora delar av nödvändig infrastruktur kontrolleras av några få, stora aktörer. Samtidigt blir fler och fler medvetna om hur Google och andra som levererar “gratis” e-post har gjort spioneri på sina användare till en mycket lönsam affär. Vi är många som upplever ett starkt obehag inför den här utvecklingen.

Företagen driver givetvis på den här utvecklingen, men hittills har vi användare inte kunnat göra annat än att acceptera deras krav. Vi har tittat på deras reklam, godkänt deras användaravtal och fortsatt använda deras tjänster. Det har inte funnits några alternativ.

Vår idé är väldigt enkel. Låt oss ta steget från att bara prata om integritetsproblemen till att faktiskt göra någonting. Genom att skapa ett alternativ tar vi tillbaka makten över en viktig del av vår kommunikation: vår e-post.

Bara ett fåtal har kunskap och resurser nog att själva bygga de system som krävs för att slippa använda deras tjänster. I Fripost låter vi de som vet hur sköta systemen. Andra hjälper till med hemsidan eller sprider vårt budskap på andra sätt. Ytterligare några deltar bara genom att de betalar medlemsavgiften och använder vår e-postlösning. Och alla behövs.

När vi samarbetar visar det sig att vi har vilja, resurser och kunskap nog till att steg för steg frigöra vårt datoranvändande. Vad som är omöjligt för någon som är ensam blir enkelt när man sluter sig samman. Ensam står svag; tillsammans kan vi flytta berg.

Välkommen till Fripost.


Last modified | History