Kontakta Fripost

För att kontakta Fripost, skicka ett e-brev till info@fripost.org. Du kan nå vår ordförande Stian Rødven Eide på stian@fripost.org, hela styrelsen på board@lists.fripost.org, och våra administratörer på admin@fripost.org.

E-postlistor

Listan members@lists.fripost.org används för att koordinera arbete inom föreningen och är ett bra sätt att involvera sig och påverka. Ingen läggs till automatiskt på listan, utan du måste uttryckligen säga till att du vill gå med.

Vi har även en modererad lista, announce@lists.fripost.org, som används för medlemsutskick. Alla nya konton på fripost.org läggs till automatiskt.

E-postlistorna är öppna för alla medlemmar och deltagande är helt frivilligt. För att gå med, kontakta admin@fripost.org.

IRC

Om du använder IRC kan du gå med i kanalen #fripostOFTC. IRC (Internet Relay Chat) är ett system för chatt: kortmeddelanden över Internet. Länken här leder till en webbbaserad chatt, som man kan använda genom webbläsaren.


Last modified | History