Bli medlem i Fripost

Vi är nöjda med att kunna meddela att medlemsavgiften sänkts. På årsmötet 4 mars 2012 beslutades att medlemsavgiften skulle sänkas från 300 till 200 kronor, och avgiften står fast. Fripost består av alla dess medlemmar tillsammans, och bara genom att bli fler kan vi stärka vårt arbete. Att sänka avgiften har varit medlemmarnas önskemål under medlemsmötena, och det sänker tröskeln för att frigöra sin e-postkommunikation.

För att bli medlem i Fripost är det bara att betala 200 kronor på något av sätten nedan. Glöm inte att lämna kontaktuppgifter så vi kan nå dig. En e-postadress och/eller ett telefonnummer är fullt tillräckligt.

Enklast är betala till något av följande konton:

  • Plusgiro – 47 78 84-1
  • Bankgiro – 311-5060

Man kan också betala kontant på någon av föreningens träffar eller via Swish:

  • Swish – 123 123 9805

Slutligen kan man betala via PayPal genom att klicka på den här knappen:Att betala medlemsavgiften är den minsta insatsen i föreningen, och vi förväntar oss att medlemmar deltar i föreningen på fler sätt, till exempel genom att någon gång komma på föreningens aktiviteter, eller vara aktiv på e-postlistor, wikisidor eller chatt-kanal.

Donnationer är också ett sätt att bidra. Ekonomiskt stöd är välkommet från de som känner sig bemedlade, men till exempel, så är också mycket av den hårdvara som föreningen använder donerad från medlemmar. Styrelsen rekommenderar att de som känner sig manade betalar 500 kr för medlemskap och donation. Betala genom bankinbetalning, kontant, eller genom nedanstående PayPal-knapp. Notera i meddelandefältet att inbetalningen också gäller donnation.


Vid betalning från utlandet är det följande uppgifter som gäller:

  • IBAN: SE27 9500 0099 6026 0477 8841
  • BIC: NDEASESS

Vad innebär medlemskapet?

Fripost är inte en tjänst. Fripost är en förening där medlemmarna har makten. Alla som arbetar med Fripost gör det på sin fritid och tillsammans driver vi föreningens e-post.

I Fripost är alla så aktiva eller inaktiva som de vill, men varje medlem har samma rätt och möjlighet att delta i föreningens interna demokratiska liv.

När man blir medlem i vår förening träder man in på samma villkor som alla andra. Det betyder alltså inte bara att man får en e-post fri från övervakning, utan man blir samtidigt en del av något större.

Som medlem får man dessutom:

  • En e-postadress, en inkorg och möjlighet till ett extra alias på fripost.org
  • Möjlighet att koppla en av dina egna domäner till våra e-postservrar
  • Ett obegränsat antal alias på din egen domän

Om du har några frågor om medlemskapet eller något annat, tveka inte att kontakta oss.

Anonymt medlemskap

Fripost bryr sig om medlemmarnas integritet och uppmuntrar till försiktighet med att lämna ut personuppgifter. I den andan erbjuder Fripost anonymt medlemskap, för vilket det enda vi behöver veta är vilken e-postadress du vill ha och ett sätt att nå dig.

Krav för medlemskap

Det enda kravet för att bli medlem är att man ska ha rimlig möjlighet att delta i den demokratiska processen. Fripost finns i första hand i Göteborg, men det är öppet för alla som bor i Sverige eller har motsvarande möjligheter att delta i möte och aktiviteter att bli medlemmar i föreningen.

Glapp i medlemskapet

En del personer gick med i Fripost under 2011, men betalade inte avgift för 2012. Föreningen ser gärna att medlemmar betalar medlemsavgift för alla de år som de har varit medlem och haft e-postkonto hos föreningen. De som inte meddelar att de vill gå ur föreningen antas vilja vara kvar.

Föreningen kommer dock inte att driva in avgifter för 2012 för de som betalt avgift för 2011 och 2013 men inte 2012.

Under året 2012 har föreningens förstärkt förutsättningarna för att hålla en dialog med varje enskild medlem om medlemskapet, så förhoppningsvis kommer oklarheter vad gäller medlemskap upphöra under 2013.

När blir jag tillagd?

Alla som arbetar med Fripost gör det på sin fritid. Därför ber vi nya medlemmar visa tålamod med att det inte alltid går i raketfart att bli tillagd på våra system. Styrelsen försöker sammanträda varje månad. I samband med det stämmer föreningens kassör och kontoadministratör av nya medlemmar. Beroende på hur långt det är till nästa möte när man betalar, kan man därför få vänta upp till en månad innan man blir kontaktad.

Fripost kontaktar alla nya medlemmar personligen, vanligen via e-post. Man blir då hälsad välkommen, får lite allmän information, och får frågan om önskad e-postadress (tillika användarnamn). I samband med den dialogen kan kontot läggas till.

Fler frågor om medlemskapet finns besvarade på sidan med vanliga frågor


Last modified | History