Bli medlem i Fripost

För att bli medlem i Fripost är det bara att betala 240 kronor på något av sätten nedan. Glöm inte att lämna kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. En e-postadress och/eller ett telefonnummer är fullt tillräckligt.

Enklast är betala till något av följande konton:

  • Plusgiro – 47 78 84-1
  • Bankgiro – 311-5060

Man kan också betala kontant på någon av föreningens träffar eller via Swish:

  • Swish – 123 123 9805

Slutligen kan man betala via PayPal genom att klicka på den här knappen:


(240 kr)

Vi föredrar betalningsmetod i den ordningen de är presenterade ovan.

Att betala medlemsavgiften är den minsta insatsen i föreningen, och vi förväntar oss att medlemmar deltar i föreningen på fler sätt, till exempel genom att någon gång komma på föreningens aktiviteter, eller att vara aktiv på e-postlistor, wikisidor eller chatt-kanal.

Donationer är också ett sätt att bidra. Ekonomiskt stöd är välkommet från de som känner sig bemedlade, men till exempel så är också mycket av den hårdvara som föreningen använder donerad av medlemmar. Styrelsen rekommenderar att de som känner sig manade betalar 600 kr för medlemskap och donation. Betala genom bankinbetalning, kontant, eller genom nedanstående PayPal-knapp. Notera i meddelandefältet att inbetalningen också gäller donation.


(540 kr)

Vid betalning från utlandet är det följande uppgifter som gäller:

  • IBAN: SE27 9500 0099 6026 0477 8841
  • BIC: NDEASESS

Vad innebär medlemskapet?

Fripost är inte en tjänst. Fripost är en förening där medlemmarna har makten. Alla som arbetar med Fripost gör det på sin fritid och tillsammans driver vi föreningens e-post.

I Fripost är alla så aktiva eller inaktiva som de vill, men varje medlem har samma rätt och möjlighet att delta i föreningens interna demokratiska liv.

När man blir medlem i vår förening träder man in på samma villkor som alla andra. Det betyder alltså inte bara att man får en e-post fri från övervakning, utan man blir samtidigt en del av något större.

Som medlem får man dessutom:

  • en e-postadress, en inkorg och möjlighet till ett extra alias på fripost.org
  • möjlighet att koppla en egen domän till våra e-postservrar
  • ett obegränsat antal alias på din egen domän

Om du har några frågor om medlemskapet eller något annat, tveka inte att kontakta oss.

Redan medlem?

Befintliga medlemmar betalar enligt ovan. Notera användarnamn i betalningsmeddelandet, till exempel “Medl Frip, skangas, 2022”.

Anonymt medlemskap

Fripost bryr sig om medlemmarnas integritet och uppmuntrar till försiktighet med att lämna ut personuppgifter. I den andan erbjuder Fripost anonymt medlemskap, för vilket det enda vi behöver veta är vilken e-postadress du vill ha och ett sätt att nå dig.

Krav för medlemskap

Det enda kravet för att bli medlem är att man ska ha rimlig möjlighet att delta i den demokratiska processen. Fripost finns i första hand i Göteborg, men det är öppet för alla som bor i Sverige eller har motsvarande möjligheter att delta i möte och aktiviteter att bli medlemmar i föreningen.

När blir jag tillagd?

Nya e-postkonton fås genom personlig kontakt, vanligen via e-post. När avgiften är betald, skriv till admin@fripost.org. Ange vilken e-postadress (tillika användarnamn) du vill ha, om du vill ha domäner och alias inkopplade i systemet, samt någon referens till betalningen. Om du vill underlätta för föreningen att kontakta dig kan du ge oss ditt telefonnummer och/eller en fysisk adress. Observera att detta är helt frivilligt.

Om du inte själv tar kontakt, så kommer istället Fripost med tiden göra det. Man blir då hälsad välkommen, får lite allmän information, och får frågan om önskad e-postadress. I samband med den dialogen kan kontot läggas till.

Alla som arbetar med Fripost gör det på sin fritid. Därför ber vi nya medlemmar visa tålamod med att det inte alltid går i raketfart att bli tillagd på våra system. Styrelsen försöker sammanträda varje månad. I samband med det stämmer föreningens kassör och kontoadministratör av inbetalningar. Beroende på hur långt det är till nästa möte när man betalar, kan man därför få vänta upp till en månad innan man blir kontaktad.

Hål i medlemskapet

En del personer gick med i Fripost under ett år, men betalade inte avgift för nästa. Det kallar vi hål. Föreningen ser gärna att medlemmar betalar medlemsavgift för alla de år som de är medlemmar och haft e-postkonto hos föreningen. De som inte meddelar att de vill gå ur föreningen antas vilja vara kvar.

Om du som medlem återupptar betalningar av medlemsavgiften efter ett uppehåll så kommer föreningen inte att driva in avgifter för de år som inte är betalda. Beslut om att efterskänka dessa avgifter togs under årsmötet 2013. Det finns alltså möjlighet att erlägga avgift retroaktivt, men i princip också att lämna hål.

Förslagsvis kan medlemmar passa på att betala retroaktivt i samband med betalning av innevarande års avgift. Notera vilka år du betalar för. Avgiften:

  • 240 kr (rek. 600 kr) sedan 2020
  • 200 kr (rek. 500 kr) t.o.m. 2019

Medlemsadministratören skickar ut påminnelser angående årsavgiften. Detta görs även för att förstärka förutsättningarna för att hålla en dialog med varje enskild medlem om medlemskapet.

Fler frågor om medlemskapet finns besvarade på sidan med vanliga frågor


Last modified | History